وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

وب کاغذی منشوری است از برگرفته های ما از آنچه دیدیم و شنیدیم و خواندیم...

هم تازه رویم هم خجل،
..................... هم شادمان هم تنگدل

کز عهده بیرون آمدن
..................... نتوانم این انعام را

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کتاب - عاشقانه» ثبت شده است

نمیدونم شمایی که اینو میخونید، چقدر عاشقی کردید!!! اما یکی از کتابهایی که میشه تحت عنوان نامه های عاشقانه مطالعه کرد، کتابی است از پائولو کوئیلیو که در آن به گردآوری و بازنویسی نامه‌های جبران خلیل جبران به ماری هَسکل پرداخته است. در این نامه‌ها درونی‌ترین افکار جبران به ثبت رسیدند که در نوع خود بی‌نظیر هستند.

                                       نامه های عاشقانه یک پیامبر
بخشی از این کتاب :

از دفتر خاطرات ماری :

  • محسن