وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

وب کاغذی منشوری است از برگرفته های ما از آنچه دیدیم و شنیدیم و خواندیم...

هم تازه رویم هم خجل،
..................... هم شادمان هم تنگدل

کز عهده بیرون آمدن
..................... نتوانم این انعام را

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلم - روانشناسی» ثبت شده است

شاید برای هر کسی پیش آمده باشد که در وضعیت روحی نه چندان خوبی بوده باشد یا حتی در زندگی با شکست هایی مواجه باشد که شاید دیگر راهی برای ادامه مسیر خود نیابد.شاید هر یک از ما در موقعیت هایی قرار بگیریم که کاملا ناامیدانه رفتار کنیم.شاید زمانی نیازی به یک تلنگر داریم برای ادامه راه و مسیر خود. شاید این تلنگر، این نددهنده ی با به سمت امید و خودباوری، یک انسان باشد یا یک کتاب، یا حتی یک فیلم

شاید با دیدن یک فیلم بشود خیلی ملموسانه تر موقعیت خود را باور کرد وشرایطی را تجربه کرد که هر چند ممکن است با عین واقعیت بودن آن در زندگی ما متفاوت باشد اما وجه اشتراک قابل توجهی را بتوان از آن دریافت.

اینگونه مسائل که شاید مقدمه ای بر شکست ما باشند با گرفتن یک الگو،یک الهام مقدمه ای برای یک پیروزی بزرگ خواهند بود.

تنها مسئله ای که باقی می ماند درک کامل خود و خودباوری ما ست.


فیلم جنگجوی صلحجو

فیلم Peacefull Warior را میتوان یک فیلم الاهام دهنده دانست، که شاید برای کسی که در عین ناباوری و به دنبال یک آرزو بودن  و دنبال یک هدف مطلق بودن است ، دچار شکستی میشود که شاید ادامه مسیر را ناممکن میداند، اما در اوج ناامیدی او شخصی که گویی از ضمیر او آگاه است و از اهداف او آگاه است او را پله پله تا موفقیت بزرگش همراهی میکند و راههای خودباوری و بلند شدن و رفتن به سمت هدف را با او می آموزد.

اینفیلم شاید یکی از بهترین فیلم هایی بوده است که بتوان آن را راهنمای یک شخص معرفی کرد.

  • منصوره