وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

وب کاغذی منشوری است از برگرفته های ما از آنچه دیدیم و شنیدیم و خواندیم...

هم تازه رویم هم خجل،
..................... هم شادمان هم تنگدل

کز عهده بیرون آمدن
..................... نتوانم این انعام را

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «سخنرانی» ثبت شده است

این سخنرانی را که دکتر در تاریخ چهارم تیرماه 1351 در حسینه ارشاد در بزرگداشت حضرت فاطمه (س) ایراد کردن، سعی داشتند تا باری دیگر چهره واقعی زن را در اسلام نشان دهند و گرد و غبار زمان و سوقصدهای غرض ورزانه را که به شخصیت زن در اسلام کرده اند را پاک سازند.

دکتر علی شریعتی

دکتر در این سخنرانی ابتدا در مورد مقابله با حملاتی که از سوی غرب و فرهنگ غربی به شخصیت زن شده است را بیان می کند و از شیوه های نادرست مقابله با آن می گوید.

  • محسن