وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

وب کاغذی منشوری است از برگرفته های ما از آنچه دیدیم و شنیدیم و خواندیم...

هم تازه رویم هم خجل،
..................... هم شادمان هم تنگدل

کز عهده بیرون آمدن
..................... نتوانم این انعام را

طبقه بندی موضوعی

در بخش دوم این کتاب ، به خوبی با خصوصیت های مردان آنشا میشویم . نویسنده این کتاب با وجود مرد بودن خود، به خوبی تمام خصوصیت های اخلاقی مردان را باز گو میکمد به طوری که اگر عمیقا به آنها فکر کنیم ، به خوبی میبینیم که تمام این مسائل را در جامعه امروزی به خوبی میتواینم بیینیم، اینکه یک زن در ار تباط با یک مرد ، یا نقش یک طعمه را بازی میکند یا نقش یک زن ماندگار را برای او، و اینکه هدف مردان از بر قراری یک رابطه صمیمی همیشه در نهاین برقراری یک  رابطه جنسی است، و این نکته هم اگر قدری به آن بیندیشیم به خوبی میتوانیم آن را درک کنیم. و یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این بخش مورد بحث قرار میگیرد نحوه برخود با مردی است که پسر مامان نامیده  شده، یعنی مردی که با وجود ازدواج ، هنوز وابستگی های شدیدی به مار خود دارد و در این بخش راهاکار های مناسب  وتوصیه های مناسب به یک زن شده است که چگونه رفتار کند تا مرد را در اختایر خود داشته باشد و به ائ کمک کند تا رابطه ای معقول بین همسر و مادر خود برقررار کند، همانظور که گفته شد خواندن این کتاب را هم با آقایان توصیه میکنم و هم به خانومها ، چرا که در این کتاب هم نیاز های یک زن شرح داده شده و هم چگونگی رفتار مردان، شاید به مردان هم کمک کند تا بهتر خودشان را بشناسند!!!

ان نکته را فراموش نکنید که : من به خانه میآیم ، با تو با آرامش میرسم و من بیرون از خانه برای تو با دنیا میجنگم...

این انتظار یک مرد است از زن زندگی خود، جمله ای کوتاه اما پر از مفاهیم زیبا و بلند مرتبه...

نویسنده این کتاب با وجود مرد بودن خود خصوصیت مردان را به خوبی باز گو میکند او میگوید وقتی مردی به شما نزدیک میشود قطعا نیامده که چیزی از شما یاد  بگیرد بلکه هدف هر مردی از برقرار کردن هر رابطه ای ، برقراری رابطه چنسی است . چرا که هر مردی با هدف یادگیری چیزی به شما نزدیک نمیشود و قطعا هدف دیگری در پیش دارد البته بای دنوع ارتباط برقرار کردن را اول از همه تشخیص داد  اما اگر  فصل 5 این گتاب را با موضوع" اولین چیزی که اهمیت دارد" بخوایند نظر نویسنده را به خوبی درک خواهید کرد و اینکه در نهایت به همه گوش زد میکند که ممکن است همه یک حامی قدرتمند چون پدر  ، یا حتی برادر نداشته باشند که وقتی مردی به انها نزدیک میشود از او حمایت کنند  و به همه گوش زد میکند که اگر مردی با یک لبخند روی صورتش به شما نزدیک شد و طوری صحبت کرد که تصور کردید او هما شخصی است که همیشه دنبالش بودید، از همان ابتدا قوانین خود را به او بگویید تا بداند که ارزش شما چقدر است و باید برای ازد.اج با شما چه بهایی را بپردازد.

در فصل 6" طعمه بودن یا ماندگار بودن :

مردان را با یک صیاد ماهی مقایسه میکند و میگوید که یک مرد برای دو هدف ماهی میگیرد، یا به دنبال صید است یا انیکه ماهی میگیرد که بخورد.مردان به طور طبیعی شکارچی هستند و زنان در قالب طعمه، گل ها ، جواهرات، تماس تلفنی ، قرار ملاقات ، این ها همه اسلحه های شکار مردان است!!!

وحالا این موضوع را به خوبی بخوانید:

زنی که قوانین و خواسته ای ندارد و برای خودش احترام قائل نیست، ما مردان خیلی راحت او را صید میکنیم و یک مایل دور تر پرتاب میکنیم، مطمئنا یک زن به مرد با کلماتش و رفتارش نشان میدهد که چگونه با او رفتار کند.

در مورد زنی که میخواهد ماندگار بماند یا یک ماهی برای صید، این نکته صدق میکند که تصورات خود ، نحوه رفتار با شما، واینکه چگونه به یک مرد اجازه دهید که به شما نزدیک شود و با شما صحبت کند و از ان رابطه استفاده کند.

برخی مردان فقط به دنبال صید هستند و هیچ قصدی به جز این ندارند، نویسنده گوش زد میکند که تگر شما یکی از زنان کامل کره زمین خداوند باشید، چنانچه مرد آماده پذیرش یک رابطه جدی نباشد با شما مثل یک طعمه رفتار خواهد کرد، در این صورت او را رها کنید... وقتی مرد بعدی از راه رسید کنترل داشته باشید و بگذارید قوانین شمارا بشناسد، اگر قوانین خیلی برایش سخت باشد ، میرود ، چون دنبال صید و طعمه بوده است...اما اگر مردی ماند و تلاش کرد و خواسته های شما را تامین کرد ، صیاد نیست، مرد شماست..او ثابت کرده که وشت شما باارزش است و شمارا برای ماندگاری این رابطه میخواهد.

مواردزیر را دقت کنید:

1.       زنی که خواستار احترام باشد، ماندگار است و زنی که اجازه دهد به او بی احترامی کنند، طعمه است

2.       زنی که لباس مناسب میپوشد و عاقلانه خود را میپوشاند، یک زن ماندگار است ، اما زنی که بدن خود را نمایان میکند ، طعمه است

3.       زنی که شماره تلفن مرد را میگیرد ولی شماره خود را به او نمیدهد، ماندگار است اما زنی که شماره خانه، محل کار ، موبایل و... را به مردی میدهد هیچ کاری به جز خریدن یک نوشیدنی نکرده و طعمه است.

4.       زنی که وفادار است ، ماندگار است اما زنی که همیشه نگاه به مورد بعدی دارد و چشم هایش میچرخد ، طعمه است.

و

و

و

فصل هفتم در مورد " پسر مامان" است، خیلی اوقات همیشه زن ها این سوال را میپرسند که آیا با یک مرد ازدواج کرده ام یا یک پسر، خیلی اوقات خیلی از زن ها ازین شکایت میکنند که چرا مادر همسرشان انقدر روی همسرشان نفوذر دارد و این زن چه قدرتی دارد که اینگونه توانسته بر روی فرزندش نفوذ پیدا کنه و چرا این فرزند قدرت نه گفتن را به مادرش ندارد.

نویسنده اشاره میکند که : شما اجازه میدهید که همسرت پسر مامان باشد و میگوید بله تقصیر شماست . چرا که مادرش نیاز ها و استاندارد های این مرد را به شکلی مهیا میکند که همسرش نمیکند. اگرشما خواسته و یا استانداردی نداشته باشید، از قوانین چه کسی باید پیروی کند؟ درست است، مادرش ، او اولین کسی  است که به او میگوید که چه میخواهد و چه نمیخواهد، اگر مدش برای او قوانینی تعیین کند که همیشه و همیشه به مادرش اعتماد کند و  به او گوش دهد این پسر چه کار باید بکند؟ درست است، بایستی قوانین مادرش را رعایت کند تا اینکه او با زنی اشنا میشود که او را دوست میدارد و حالا اگر شما هیچ قانوی نداشته باشید ، ناراحت نباشید که چرا شما را ترک میکند و به مادرش کمک میکند . و اگر زنی اینگونه باشد ، چگونه مرد میتواند تشخیص دهد که بای داز تداخل معیار های مادرش و همسرش جلوگیری کند؟ بنابراین باید در اینم ورد با همسرتان صحبت کنید. گرچه این را هم بای دگفت که نمیتوان رابطه را به کلی قط کرد چرا که او مادر اوست، خون او در رگهایش جاری است اما میتوان کاری کرد که اوضاع به کنترل در اید..!!

بلافاصله بعد از شروع یک رابطه با یک مرد، همه چیز را مطرح کنید و خواسته های خود را بیان کنید به او بگویید که هرگز نیمخواهید میان او و مادرش قرار بگیرید و با او رقابت کنید، اما این روش آن مرد است که چگونه مادرش را متقاعد کند که نیاز همسرش را در درجه دوم قرار ندهد و بایستی او به پسرش به عنوان حامی و تامین کننده خواسته ای زنی که دوستش دارد، احترام بگذارد.

یک مرد واقعی هر جایی میفهمد که نیاز های مادرش بیشتر از نیاز های همسرش نیست. او خیلی زود میفهمد که تحصیل و تغذیه او از جانب مادرش به پایان رسیده و وارد زندگی جدیدی شده است. با او مستقیما صحبت کنید، که ما به تو نیاز داریم، تو تامین کننده خانواده ای و جملاتی از این قبیل با وجود سادگی خود، تاثیری شگرف بر مردان میگذارد... این جمله ها رو همیشه در زندگی به کار ببرید.

منتظر بخش سوم این کتاب هم باشید...

  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۳/۲۸
  • ۱۴۷۶ نمایش
  • منصوره

کتاب - روانشناسی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی