وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

وب کاغذی منشوری است از برگرفته های ما از آنچه دیدیم و شنیدیم و خواندیم...

هم تازه رویم هم خجل،
..................... هم شادمان هم تنگدل

کز عهده بیرون آمدن
..................... نتوانم این انعام را

طبقه بندی موضوعی
امروز قصد دار این کتاب را به شما عزیزان معرفی کنم، خواندن این کتاب را هم به آقایان توصیه میکنم و بیشتر از همه به خانوم ها.

 این کتاب رو میتوان گفت ، کتابی با متنی بسیاز قوی و گیرا است که به سه بخش اصلی تقسیم بدی شده است، "نظام ذهنی یک مرد"، "چرا مردان این کار را میکنند، آنان چه کار میکنند"  و "کتاب تمرین، چگونه بازی را ببرید". در هر کدام از بخش های این کتاب مطالبی بسیار مهم در رابطه با مردان،  تفاوت عشق مرد و زن، چگونگی شناخت مردان در رابطه ای که با شما به عنوان یک زن بر قرار میکنند و گوش زدهایی در مورد شناخت مردن در روابط و چگونگی رفتار با مردانی که در این کتاب به عنوان " پسر مامان" نامبرده شده اند و مطالبی بسیار مهم و بسیار زیبا ارائه شه است، در اینجا شما رو یا خلصه ای از بخش اول این کتاب آشنا میکنیم.

بخش اول :

مردان همیشه دوست دارند نفر اول باشند ، میخواهند بهترین باشند ، البته میدانند ممکن است در هر موقعیتی رئیس نباشند اما حداقل دوست دارند در زندگی خودشان ، تنها فرد پاسخگو به دیگران باشند. زنان خیلی به نفر اول بودن فکر نمیکنند اما برای ما مردان نفر اول بودن یعنی همه چیز.

عشق ما شبیه عشق شما نیست:

هیچ چیز روی کره زمین قابل قیاس با عشق یک زن نیست. زن ، مهربان ، با محبت ، صبر و دلپذیر است و بی قید و  شرط عشق می­ورزد، خالصه خالص.اگر مرد او باشید، همراه شما در کو هها خواهد بود، روی آب حرکت میکند، مهم نیست که چه عملکردی دارید و زمان و تقاضا برایش اهمیتی ندارد. اگر مرد او باشید آنقدر برایتان صحبت میکند که هیچ حرف نا گفته ای باقی نماند. وقتی بیمار میشوید شما را در آغوش میگیرد و وقتی خوشحال هستید همراه شما میخنندد، اگر شما مرد او هستید و دوستتان دارد، منظورم اینست که واقعا دوستتان دارد، وقتی غبار روی شما را بگیرد او میدرخشد، وقتی ضعیف میشوید، شما را تشویق میکند ، حتی وقتی مطمئن نیست که حق با شماست، از شما حمایت میکند. و زمانی که کلام شما  کمترین ارزی را برای گوش دادن داردبه تک تک آن کلمات گوش میکند. او همیشه بهترین عملکرد را دارد و تلاش میکند تا قلب شما را تصاحب کند.این عشق یک زن است که در مقابل زمان، منطق و همه اتفاقات ایستادگی میکند.

و این دقیقا همان چیزی است که از مردان انتظار دارید، باید گفت این نوع عشقی که از مردادن انتظار دارید غیر واقعی است.به هیچ شکل و هیچ صورتی امکان پذیرنست ، چون عشق یک مرد شبیه عشق یک زن نیست. گیج نشوید!! منظور این نیست که مردان قادر به دوست داشتن نیستند بلکه عشق مردان، خیلی ساده ، مستقیم و دیر بروز میکند. به راحتی میتوان متوجه عشق مردان شد، او خیلی ساده برای ابراز عشقش به یکی از سه روش زیر عمل میکند:

اعلام کردن، اگر مردی شما را دوست بدارد میخواهد به هر کسی که میبیند با افتخار بگوید " این زن من است" ، یا " مادر بچه های من است" به عبارت دیگر ، یک عنوان دارید و این یعنی او شما را در مهمترین قسمت قلبش قرار داده است.

تامین کردن، اگرمردی  شما را به جمعی معرفی کرد ، شما در جایگاه ویژه ای قرار دارید، خیلی ساده، او شما را دوست دارد و در نتیجه نیاز های شما و بچه هایش را تامین میکند. بار ها و بار ها جامعه به ما گفته است که مسئولیت ما تامین نیاز خانواده است، و این هسته اصلی مردانگی است.و این را هم بدانید که آنچه در مردان با عث ایجاد انگیزه میشود، این است که از افراد خانواده مراقبت کند. تا مین خواسته ها و مراقبت از کسی که دوستش دارد ، چه مادی و چه به شکل های دیگر ، بخشی از خصوصیات دی ان ای مردانه است و اگر واقعا به کسی علاقه مند باشد ، هر کاری را بدون محدویت انجام میدهد.

یک مرد اگر در ذهن خودش نتواند به آن عنوانی که دوست دارد و شغل و درآمد مورد نظرش برسد، نمیتواند همانی باشد که نیاز های شما را تامین کند.

حمایت کردن: یکی از اصلی ترین کلیدهایی که هر زنی از مرد انتظار دارد تا مطمئن شود او حاضر است  برای او با دنیا بجنگدو او را از آسیب محافظت کند

مردان از کسانی که دوستشان دارند بی اندازه حمایت میکندد، مردان از کودکی با این حس سئولیت رشدم یکنند که باید مراقب خواهر ها و مادرت باشی و وقتی همچین مسئلیتی به یک پسر بچه داده میشود با انکه لین پسر  بچه خود نیاز به مراقب مادر دارد اما وقتی این حس مسئولیت برای او تعیین میشود ، از همان ابتدا مردانگی در او رشد میکند و با این احساس مسئولیت بزرگ میشود که در آینده نیز مراقب همسر خود باشد و هر کس کوچکترین بی احترامی به همسر او میکند ، خیلی ز.د در مقابل آن جبه گیری میکند و همسرش را جمایت میکند.

در وجود هر مردی مراقبت از زن و فرزند مهم ترین رکن در مردانگی و وجود مرد است. او همیشه به یک صورت از شما حمایت نمیکند، خیلی جاها اگر دقت کنید حمایت مرد را میبینید مثلا هیچ وقت به شما اجازه نمیدهد که شب را به تنهایی در خارج از خانه سپپری کنید چرا که او نگران شماست و دوت دارد مراقب شما باشد پس اگر برای قدم زدن در شب پیش قدم شدید او حتما با شما خواهد آمد.

عشق یک مرد در سه طبقه دسته بندی میشود: اعتراف به عشق و اعلام کردن آن به همه، حمایت کردن و تامین کردن

یک مرد ممکن است برای خرید لباس مهمانی همراه شما نیاید، اما با افتخار دست شمارا در دست میگیرد و به مهمانی میرود و شما را به عنوان همسر به دیگران معرفی میکند. یک مرد ممکن است در زمان بیماری کنار تخت شما ننشیند و پرستاری نکند اما یک مرد واقعی مطمئن میشود که نسخه پزشک را کامل بگیرد.او همیشه همراه شما همه جا میآید تا کسی اسیبی به شما نرساند و این تمام ای چیزی است مه زن ها بای دباور کنند.

سه اصل مورد نیاز آقایان: حمایت، وفاداری و صداقت و رابطه جنسی است، زنان موجودات پیچیده ای هستند اگرآنها را از نظر شخصیتی مورد مطالعه قرار دهییم میابیم که یک زن در اصل به چهار مرد نیاز دارد، یک مرد پیر : که کنار شما در خانه بنشیندو شمارو نوازش کند ، یک مرد زشت که هر کاری برای شما انجام دهد و به زیبا بودن همسر افتخار کند وبهای آن را به هر قیمتی میپردازد. یک مرد بد اخلاق و قوی که به خاطر قوی هیکل بودنش انتظار یک رابطه چنسی خوب را از او داشته باشید و یک مرد زن باره که همراه شما به خرید بیاید و  گفت گوهای طولانی مدت را از انتظار داشته باشید ، این چهار نفر هر انچه نیاز داشته ابشید را فراهمم میکنند و این موضوع شمارا خوشحال میکند اما باید به خانوم ها بگویم که این خوشحالی هیچ چیز را تضمین نمیکند حالا در مقابل مردن موجودت ساده ای هستند خوشحال کردن مردان تلاشی نمیخواهد در حقیقت به سه چیز نیاز داریم، حمایت، وفاداری و رابطه جنسی ، واین سه چیز در ذات شما زنان است. اگر مردی را به حد کافی دوست داشته باشید  او را تقویت و تغذیه میکنید حالا به شرح هر سه پارامتر میپردازیم.

حمایت،  نیاز داریم همیشه کسی پشتیبان ما باشد ، با ما مثل یک پادشاه رفتار کند حتی اگر نباشیم، یک مرد وقتی خانه را ترک میکند برای کار ، در مقابل یک دنای قرار میگیرد، و وقتی به خانه بر میگردد دوست دارد که لباس تدافعی خود را کنار بگذارد ، و فقط توجه ای لازم دارند مثل ممنونیم که برای ما زحمت میکشی، این خانواده به تو نیاز دارد  و تو را میخواد و با کنار تو بودن احساس خوشبختی میکنم، در آن لحظه احساس میکنیم که پادشاه هستیم.حتی اگر در سطح یک پادشاه عمل نکرده باشیم. همین کلمات ساده چنان قدرتی به مرد میدهد که تمام تلاش خود را برای خانواده به کار میگیرد.

وفاداری: لطفا این را درک کنید که عشق ما کاملا متفاوت به عشق یک زن است ، عشق یک زن احساسی تقویت کننده، از ته دل ، نرم و مهرابن و امید بخش استو آنقدر این عشق کار ساز است و عمیق که میتواند یک چاقو را از وسط با آن به دو نیم کنید.وقتی او عاشق شماست نسبت به شما وفادار است و خودش را کنار هیچ مرد دیگری نمیتواند ببیند ، چون برای او هیچ کس جز شما معنی ندارد و این یک عشق زنانه است.

اما برای مردان عشق یعنی وفاداری، که شما با وفادار بودنتانعشق خود را نشان دهید یعنی همیشه کنار ما بایستید، به ما افتخار کنید و بگویید من هیچ یک از مردان دیگر را نمیخوام چرا که مرد من بی همتاست.برای مردان فقطهمین کافیست و بس. عشق یک مرد خیلی قدرتمند است اگر وفاداری شما وقاعی و بی قید و ظری باشد آن مرد همه موانع ر از سر راه بر میدارد و هیچ گاه شما را رها نمیکند.

رابطه چنسی: واضح است که مران به رابطه جنسی نیاز درند.هیچ چیز به اندازه این موضوع برای ما مردان جذاب نیست و بدون ان نمیتوانیم زندگی کنیم. لطفا هرگز این رابطه را از ما نگیرید! نیاز داریم که از نطر فیزیکی در گیر زنی باشیم که او را دوست داریم، زنی که به ما وفادار است . مارا حمایت میکند و ما تنها از این طریق عشق خود را ابراز میکنیم. مردان به اندازه هوا به رابطه چنسی نیاز دارند. وقتی مردی خست هاز درگیری های روزانه به خانه باز میگردد شاید برای رها شدن از همه این تنش ها به دنبال راهی است برای ارام شدن و اگر شما زنی باشید  که از کار های خانه خسته شدید و تقضای همسرتان را رد میکنید، بای دبدانید که او به اندازه شما یا حتی بیشتر از شما خسته است پس به وجود آرامش دهنده شما نیاز دارد و با بدانید قطعا تنها راه آرامش او شما هستید. پس هیچ وقت به او نه نگویید
  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۳/۲۸
  • ۲۰۱۶ نمایش
  • منصوره

کتاب - روانشناسی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی